București, 28 ianuarie 2018.Deputatul european Cristian-Silviu Bușoi) cu sprijinul Camerei de Comerț Polono-Române, a organizat și condus recent o reuniune în sediul Parlamentului European în cadrul căreia s-au dezbătut natura cadrelor de reglementare existente în Europa de Est și provocările asociate acestora.

La eveniment au luat parte autorități de reglementare a jocurilor de noroc din Europa de Est – Polonia, Republica Cehă și România – și diferite părți externe interesate de acest subiect. Din grupul de experți au făcut parte dr. Ekaterina Hartmann, Directorul Afacerilor Juridice și de Reglementare din cadrul Asociației Europene de Jocuri de Noroc (EGBA), Richard Leather, Manager de Conținut la Gambling Compliance și Dr. Cristian Andrei, psihiatru și expert al Asociației Joc Responsabil.

Discuțiile s-au axat pe necesitatea deschiderii piețelor de jocuri de noroc într-un mod nediscriminatoriu și responsabil, impunerea unor sisteme de impozitare echilibrate și adecvate, adoptarea de norme clare de promovare și de responsabilitate în exploatarea jocurilor de noroc, precum și pe potențiala necesitate pentru Comisia Europeană de a adopta un rol mai activ în reglementarea jocurilor de noroc din cadrul UE.

„O deschidere controlată, nediscriminatorie și responsabilă a pieței jocurilor de noroc este o soluție mai bună decât impunerea de restricții artificiale, incluzând aici impozitarea nesustenabilă sau supra-reglementarea”, este punctul de vedere al Camerei de Comerț Polono-Române, exprimat în declarația citită de Cristian Bușoi.

La rândul său, acesta a declarat: „Îmi exprim convingerea că această reuniune reprezintă un prim pas spre o cooperare mai strânsă între țările din Europa Centrala si de Est și un prim schimb de bune practici care va contribui cu siguranță la identificarea celui mai adecvat cadru legal și fiscal pentru acest sector. În România, avem un model de reglementare cu efecte pozitive dovedite, însă legislația totuși mai are nevoie de îmbunătățiri, în special în ceea ce privește protejarea jucătorilor vulnerabili”.

Având în vedere dezbaterile fructuoase, deputatul european Bușoi va căuta să repete anual această reuniune. Scopul este de a continua să ofere Uniunii Europene dar și părților interesate ce au sediul la Bruxelles o platformă accesibilă a experților în domeniul jocurilor de noroc din Europa de Est, pentru a continua schimburile cu privire la toate chestiunile de reglementare și provocările întâmpinate, de a spori în mod constant protecția jucătorilor și de a încuraja jocul responsabil în cadrul revizuirii planificate a legislației privind jocurile de noroc în UE.

„Participarea la grupul de lucru pentru responsabilii în reglementarea jocurilor de noroc și joc responsabil din țările Europei de Est a fost o oportunitate pozitivă pentru România. Împărtășirea experienței din partea autorităților din aceste țări și din partea asociațiilor profesionale m-au făcut să înțeleg că România este în avangarda reglementărilor, dar și a programelor de responsabilitate socială în ceea ce privește impactul jocurilor de noroc asupra persoanelor și comunităților”, spune Cristian Andrei, psihiatru și expert în cadrul Asociației Joc Responsabil.

###

Despre Asociația Joc Responsabil

Asociația Joc Responsabil dezvoltă și implementează programe specifice referitoare la efectele practicării jocurilor de noroc și raportarea socială la acestea. Astfel, inițiază și participă la diferite activități menite să prevină dependența de jocuri de noroc și să crească interesul populației pentru programul “Joc Responsabil”; stimulează cultura de prevenire a unui comportament patologic de joc; promovează starea de echilibru legată de jocurile de noroc prin campanii și acțiuni de promovare și conștientizare; asistă jucătorii cu probleme de dependență legate de jocurile de noroc și oferă ședințe de evaluare și terapie pentru jucători și familiile acestora, cu psihologi și psihoterapeuți specializați în tratarea problemelor specifice acestui domeniu. Pentru mai multe detalii, vizitați website-ul www.jocresponsabil.ro.