AUTOEXCLUDERE

Jocurile de noroc trebuie să rămână o modalitate plăcută de petrecere a timpului liber. 

Dacă simți că există riscul de a nu mai putea controla timpul și resursele financiare alocate acestei activități, îți recomandăm să înaintezi o cerere de autoexcludere temporară sau permanentă către companiile care organizează aceste activități, informându-le despre riscul de a dezvolta dependență. 

Conform art. 132 alin. (1) din Normele Metodologice de punere în aplicare a O.U.G. 77/2009, cererile de autoexcludere (temporară sau permanentă), se înaintează organizatorului de jocuri de noroc pe platforma căruia jucătorul are deschis un cont de joc, acesta având obligația de a le pune în executare de îndată.

Descrierea detaliată a procedurii de autoexcludere

Descrierea detaliată a procedurii de autoexcludere temporară sau definitivă din joc se regăsește în cuprinsul Termenelor și  Condițiilor, stabilite de organizatorul de jocuri de noroc la distanță, în concordanță cu art. 140 alin (1) din Normele Metodologice de punere în aplicare a O.U.G. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc: ”Desfăşurarea activităţii de jocuri de noroc la distanţă între organizator şi participant se realizează în conformitate cu Termenele şi Condiţiile stabilite de organizator şi cu regulamentul de joc, în cuprinsul căruia vor fi prevăzute OBLIGATORIU următoarele informaţii: … descrierea procedurilor de autoexcludere temporară sau definitivă din joc …”. 

Pentru a se autoexclude, ca regulă, jucătorul trebuie:

– fie să acceseze secțiunea corespunzătoare din contul său de joc;
– fie să ia legătura în acest sens cu Departamentul de Relații cu Clienții al organizatorului de jocuri de noroc. 

În cazul în care apreciezi că îți sunt necesare informații suplimentare cu privire la modalitatea de înregistrare a cererii, îți recomandăm să te adresezi societății care operează platforma de jocuri, utilizând detaliile de contact disponibile pe pagină de internet. Asociația Joc responsabil nu are acces la bazele de date ale organizatorilor de jocuri de noroc, nu poate formula o cerere în numele tău și, deci, nu va putea solicita organizatorilor să limiteze accesul tău pe platformele de jocuri de noroc online sau în incinta spațiilor în care se desfășoară aceste activități. 

Prin urmare, îți recomandăm să adresezi cererea ta în mod direct către organizatorii de jocuri de noroc, Asociația Joc Responsabil neavând mijloacele și competența de a soluționa astfel de cereri. 

Asociația ”Joc Responsabil”