Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul contactării prin linia telefonică gratuită de tip TelVerde

Scopul acestei Note de Informare este să explice în detaliu operațiunile de prelucrare de date cu caracter personal realizate de către Asociația Joc Responsabil în contextul în care ne contactezi la linia telefonică gratuită de tip TelVerde.

Te rugăm să reții că apelarea la linia gratuită de tip TelVerde este voluntară.

În cazul în care ai întrebări suplimentare cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal conform prezentei Note de Informare, te rugăm să ne contactezi la adresa de email contact@jocresponsabil.ro

 

 1. Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal este Asociația Joc Responsabil, având sediul în România, Municipiul București, Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 8, Tronson 8, et. 3, biroul nr. 1, Sector 1, având cod de identificare fiscală 37571960, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor al Judecătoriei Sectorului 5 sub nr. 5837/302/2017, denumită în continuare Operatorul sau AJR.

 

 1. Scopul prelucrării, tipuri de date colectate, consecințe ale nefurnizării datelor și temeiul legal al prelucrării

 

Scopul prelucrării datelorDate cu caracter personal folositePosibile consecințe ale nefurnizării datelor tale cu caracter personalTemeiul legal al prelucrării

 

1.            Asigurarea participării persoanelor interesate, care apelează linia telefonică gratuită de tip TelVerde, la programul Operatorului prin care se oferă posibilitatea participării la 5 (cinci) ședințe gratuite de consiliere psihologică (în continuare „Programul„), în mod specific pentru realizarea programărilor în cadrul Cabinetelor medicale relevante și documentarea beneficierii în mod efectiv de acest ProgramCalitatea apelantului, nume și prenume, informații privind beneficierea anterioară de alte programe oferite de Operator, număr de telefon, județul și localitatea de domiciliu/reședință, sursa din care apelantul a aflat de Programul oferit de OperatorNu vei putea beneficia de Programul Operatorului constând în posibilitatea participării la 5 (cinci) ședințe gratuite de consiliere psihologică prin Cabinetele medicale partenere

 

Consimțământ*
2.            Contactarea în vederea oferirii unui feedback pentru a analiza modalitatea în care Programul este oferit prin Cabinetele medicale partenere și gradul de satisfacție al beneficiarilor, pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferiteNume și prenume, număr de telefonNu te vom putea contacta în vederea oferirii unui feedback cu privire la modalitatea în care serviciile ți-au fost oferite și cu privire la gradul de satisfacție, pentru îmbunătățirea calității serviciilorConsimțământ*
3.            Realizarea unor statistici (cu date anonimizate ulterior colectării, într-o formă agregată), în vederea dimensionării Programului OperatoruluiPreferințe de joc (fizic/online), tip joc, operatori preferațiNu vom putea realiza statistici în vederea dimensionării Programului OperatoruluiConsimțământ*
4.            Realizarea unui studiu de piață (cu date anonimizate ulterior colectării, într-o formă agregată), în vederea dimensionării programului OperatoruluiOperatori preferați, sex, nivel educație, profesieNu vom putea realiza studiul de piață în vederea dimensionării Programului OperatoruluiConsimțământ*

*  Așa cum este specificat și în cadrul Secțiunii 6 de mai jos, te informăm că îți poți retrage oricând consimțământul, trimițându-ne o cerere la adresa contact@jocresponsabil.ro  Aceste cereri de retragere a consimțământului nu vor afecta legalitatea prelucrării efectuate până la acel moment. Te rugăm să ții cont că, după o astfel de retragere, Operatorul nu va mai prelucra datele tale personale în scopul specific.

 

 1. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

3.1. Putem divulga datele tale cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari:

(i) angajați, colaboratori și/sau contractori ai Operatorului, care vor avea acces la datele tale cu caracter personal exclusiv în vederea îndeplinirii atribuțiilor lor;

(ii) autorități și/sau instituții publice competente, în limitele atribuțiilor conferite acestora prin dispozițiile legale aplicabile;

(iii) furnizori de servicii terți neafiliați, care prestează anumite servicii pentru Operator, precum, dar fără a se limita la: gestionarea interacțiunilor cu persoanele interesate prin intermediul liniei telefonice gratuite de tip TelVerde, trimiterea unor comunicări pentru clienți din partea Operatorului, după cum este necesar, realizarea programărilor la ședințele gratuite de consiliere oferite prin Program.

3.2. În ceea ce privește divulgarea datelor tale cu caracter personal către colaboratori, contractori sau furnizori de servicii terți neafiliați, căutăm să asigurăm că aceștia nu vor folosi datele pentru alt scop decât cel de a oferi serviciile pentru care sunt responsabili. Acest gen de colaborări sunt realizate sub contracte prin care terții sunt obligați să respecte standardele de confidențialitate cerute de lege în gestionarea datelor tale personale și să folosească informația doar pentru scopul contractat. După caz, părțile relevante oferă detalii legate de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate în scop(uri) propriu(ii) pe website-urile lor sau prin alte metode de comunicare disponibile.

 

 1. Transferuri internaționale

Te informăm că nu vom transfera datele tale personale în afara teritoriului Uniunii Europene/SEE, în țări în care nu există un nivel adecvat de protecție a datelor personale. În cazul în care va fi necesar ca un astfel de transfer de date să se producă, vom lua toate măsurile necesare pentru a ne asigura că informațiile tale personale sunt securizate la fel ca în UE/SEE și îți vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la transferul de date transfrontalier și măsurile relevante de siguranță întreprinse pentru protejarea confidențialității.

 

 1. Durata păstrării datelor

5.1. Ca regulă generală, vom păstra datele tale cu caracter personal doar pe durata de timp strict necesară pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost inițial obținute, în acord cu principiile Reducerii la minimum a datelor și Limitării stocării, inclusiv pe perioada de timp necesară satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare, după caz.

Menționăm că, în considerarea faptului că, potrivit politicii Operatorului, persoanele interesate pot beneficia doar o singură dată de participarea la Programul Operatorului, vom păstra anumite date minimale de identificare (nume, prenume si numar de telefon) și informații privind participarea la Program, pe o perioadă de un (1) an de la participarea dumneavoastră la Program, în vederea prevenirii beneficierii repetate de Programul Operatorului.

5.2. După expirarea perioadei de stocare relevante, ne vom asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi distruse în mod ireversibil.

5.3. În circumstanțele specifice menționate la punctele 3 și 4 din cadrul Secțiunii 2 de mai sus, vom anonimiza datele tale personale (astfel încât acestea nu mai pot fi asociate cu tine), caz în care putem folosi aceste informații anonimizate și agregate pe o perioadă nedeterminată.

 

 1. Drepturile tale

6.1 În conformitate cu legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – informarea se realizează prin prezenta Notă de informare;
 • Dreptul de acces asupra datelor – ai dreptul de a primi din partea Operatorului o confirmare cu privire la prelucrarea datelor tale și de a accesa datele despre tine, inclusiv de a primi informații cu privire la modalitatea în care le prelucrăm;
 • Dreptul la rectificare – ai dreptul să ne soliciți să rectificăm/completăm datele pe care le prelucrăm despre tine, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete;
 • Dreptul la ștergere – ne poți solicita ca datele pe care le prelucrăm despre tine să fie șterse și suntem obligați să satisfacem această cerere în anumite circumstanțe;
 • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor – ai dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor tale personale și suntem obligați să satisfacem cererea în anumite circumstanțe;
 • Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a ne solicita transferarea datelor deținute de noi despre tine către altă organizație, atunci când anumite condiții se aplică;
 • Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune față de anumite activități de prelucrare pe care le desfășurăm, atunci când anumite condiții se aplică;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri – te informăm că Operatorul nu utilizează niciun fel de sistem de proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri în contextul prelucrării conform prezentei Note de Informare.
 • Dreptul la retragerea consimțământului – în cazul în care temeiul legal pentru prelucrarea datelor tale în Secțiunea 2 este „Consimțământ”, reiterăm faptul că ai dreptul să îți retragi consimțământul în orice moment, fără ca aceasta să afecteze legalitatea prelucrării datelor efectuată în baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

6.2. În plus față de drepturile menționate la punctul 6.1 de mai sus, beneficiezi de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a te adresa justiției;
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere.

6.3. Pentru a exercita oricare dintre drepturile tale prevăzute la punctul 6.1 de mai sus, te rugăm să ne transmiți o cerere scrisă în acest sens la adresa de email contact@jocresponsabil.ro

6.4. Te rugăm să reții că drepturile tale prevăzute la punctul 6.1 de mai sus nu sunt absolute. Există excepții  de la aplicabilitatea acestora conform dispozițiilor legale incidente, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu.

6.5. Vom analiza cererile tale și vom răspunde cu detalii despre progresul și rezultatul cererii (acceptarea cererii, acceptarea parțială a cererii, respingerea cererii), cât mai curând posibil și, în orice caz, în cel mult o lună de zile de la trimiterea cererii. În cazul în care Operatorul acceptă parțial sau respinge cererea ta legată de drepturile menționate, vom oferi și un motiv.

6.6. Ne rezervăm dreptul de a refuza cererile care sunt nejustificat repetitive, cele care solicită un efort tehnic disproporționat sau care pot avea consecințe tehnice disproporționate, ori cele care aduc un risc de încălcare a confidențialității datelor altor persoane.

 

 1. Modificări ale Notei de Informare

Verificăm și actualizăm constant Nota de Informare pentru a fi în pas cu potențialele cerințe legislative și de reglementare și pentru a oferi o protecție optimă a confidențialității tale. Orice actualizare a Notei de Informare va fi adusă la cunoștința ta.

 

 

 

Politica de confidențialitate Asociația Joc Responsabil

Acest Acord de Politică de confidențialitate reprezintă un acord legal între tine („Vizitator”, „Utilizator”) și Asociația Joc Responsabil ce definește termenii și condițiile pentru utilizarea acestui site, politica de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal, așa cum sunt definite mai jos.

 

Securitatea datelor

Datele personale furnizate vor fi folosite numai în scopul declarat al acestui acord. Datele vor fi utilizate pentru comunicari pe mail, pentru a obține statistici proprii, pentru informarea alte mijloace de comunicare despre acțiunile ulterioare. Informațiile primite nu vor fi puse la dispoziția nici unei persoane fizice, juridice, instituții,  decât în cazul în care sunt solicitate justificat de către autoritățile în drept sau în cazul în care se abuzează în orice fel de Asociația Joc Responsabil.

Respectăm și garantăm confidențialitatea datelor și ne angajăm să nu transmitem datele personale către terți. Asociația Joc Responsabil garantează faptul că va respecta drepturile impuse de legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora. Orice utilizator care a furnizat explicit pe site-ul jocresponsabil.ro, sau din alte surse, adresa sa de email, poate solicita ștergerea datelor printr-o cerere în scris trimisă la contact@jocresponsabil.ro.

Asociația Joc Responsabil nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile de informații datorate erorilor sau eventualelor probleme de securitate ale acțiunilor unor terțe persoane. Din 25 mai 2018 se aplică noul regulament general privind protecția persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Asociația Joc Responsabil a avut grijă de datele tale personale până acum și va avea grijă în continuare. Vom detalia ce sunt datele personale și cum le utilizăm, cu acordul tău.

 

Ce date colectam

Există două tipuri de informații pe care le colectăm:

 1. „Informații cu caracter personal” – care te pot identifica, incluzând numele, adresa de email, numărul de telefon sau sexul;
 2. Orice dată vei introduce în site, în formulare pe Facebook sau Google, e supusă Politicii de Confidențialitate impuse de GDPR:

 

Cum colectăm date

Colectam informații despre tine în trei moduri:

 • În mod direct – când vizitezi site-ul sau, dacă e cazul, când te abonezi la newsletter-ul on-line de pe site-ul jocresponsabil.ro;
 • În mod indirect – când ne contactezi pentru a solicita serviciile oferite, caz în care datele tale sunt introduse în sistemul CRM (Customer relationship management) pentru o mai bună măsurare a activității;
 • De la terți – putem obține informatii despre tine și de la terțe părți ce operează date prin intermediul cookie-urilor, cum ar fi de exemplu: rețele de publicitate Google sau Facebook.

În orice moment poți solicita ștergerea datelelor, trimițându-ne un email pe adresa de E-mail: contact@jocresponsabil.ro, aspect care va șterge orice dată legata de tine în maxim 24 de ore.  Totodată, dacă ai optat pentru abonarea la newsletter, în fiecare mail primit de la noi va exista un link de „Dezabonare”, a cărei apăsare va determina ștergerea automată a datelor și nu vei mai primi niciodată informări de la noi.

 

Cum utilizăm datele colectate:

Noi împreună cu furnizorii noștri de servicii de publicitate putem folosi informațiile pe care le colectăm despre tine, pentru următoarele scopuri:

 • Pentru a îți oferi suport tehnic legat de serviciile noastre;
 • Pentru a îți furniza serviciile solicitate;
 • Pentru a răspunde solicitărilor și comentariilor tale;
 • Pentru a recunoaște dispozitivele pe care le utilizezi când accesezi jocresponsabil.ro și pentru a le asocia profilului tău;
 • Pentru a te informa cu privire la amânări, reprogramări, anulări sau modificări ale serviciilor;
 • Pentru a-ți putea comunica anunțuri sau mesaje administrative;
 • Pentru a-ți trimite pe mail informații despre servicii referitoare la noi sau la alte organizații cu care lucrăm;

 

Monitorizăm informațiile obținute

Putem utiliza datele tale pentru a identifica părțile site-ului de care ești interesat sau preferințele tale în materie de advertising. Utilizăm apoi aceste informații pentru a-ți arăta reclame și pagini care credem noi că te pot interesa, pentru a personaliza modul în care comunicăm sau pentru a personaliza conținutul comunicărilor pe care ți le trimitem. Individualizarea conținutului înseamnă că acesta include informații care reflectă interesul pe care l-ai arătat față de conținutul paginilor sau care credem că te-ar putea interesa și pentru a îmbunătăți modul în care răspundem la necesitățile tale.

Putem folosi fișiere cookie care îți permit o mai bună experienţă de vizitare a site-ului nostru, iar unele dintre ele sunt necesare pentru buna funcționare a acestuia. Te rugăm să consulți „Politica de utilizare a cookie-urilor”.

 

Dezvăluirea informațiilor

În afară de dezvăluirea informațiilor necesară în mod rezonabil pentru scopuri identificate în alte secțiuni ale acestei politici de confidențialitate, putem dezvălui informații:

 • Dacă ne este cerut prin lege;
 • În legătură cu orice acțiuni în justiție;
 • Pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale.

În afara cazurilor menționate în această politică de confidențialitate, nu vom oferi niciodată informațiile tale către terțe părți.

 

Transferul datelor

Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate și procesate în orice țări în care operăm pentru a ne permite să folosim informațiile în conformitate cu această politică de confidențialitate. Dacă te afli în Uniunea Europeană, informațiile pe care ni le oferi pot fi transferate în țări care nu se aplică regulamentul GDPR privind protecția datelor, echivalente celor din UE.

 

Procesarea și stocarea datelor personale

Respectăm confidențialitatea conform regulamentului GDPR în ceea ce privește datele personale obținute prin formularele de abonare la newsletter. Datele personale sunt de tip standard (Nume, Email, Companie) și nu procesăm sau prelucrăm Date Personale sensibile (orientări politice sau sexuale, filozofii religioase ș.a.). Vizitatorii pot accepta sau refuza utilizarea datelor pentru procese de marketing, cum ar fi trimiterea newsletterelor, însă nu sunt folosite în alte scopuri decât cele menționate și nu vor fi niciodată transferate altor părți.

Prin exprimarea acordului scris în căsuțe dedicate în momentul abonării, îți exprimi acordul privind procesarea și stocarea datelor, iar în orice moment poți solicita ștergerea lor prin email la contact@jocresponsabil.ro caz în care datele tale vor fi șterse în maxim 24 de ore, sau prin manieră automată accesând linkul Dezabonare găsit la finalul fiecărui newsletter, caz în care datele tale vor fi șterse automat și nu vei mai primi niciodată comunicări prin email. Datele personale sunt stocate pe servere securizate.

 

Securitatea datelor

Luăm măsuri de precauție atât tehnice cât și organizaționale pentru prevenirea pierderii sau alterarea informațiilor tale. Transmiterea datelor pe Internet este în mod inerent nesigură și putem garanta doar securitatea datelor stocate local.

 

Contact

Pentru orice fel de întrebare legată de această politică a confidențialității sau despre modul cum tratăm datele, te rugăm să ne contactezi.