Resurse

Principiile Jocului Responsabil și
Bune practici în domeniul jocului responsabil la nivel international

Principiile Jocului Responsabil

1. Promovează-ți afacerea ca mijloc de distracție, nu ca modalitate de a câștiga bani.
2. Alocă resurse umane și financiare pentru generarea și implicarea companiei în acțiuni de responsabilitate socială și protecție a clienților.
3. Instruiește-ți permanent angajații referitor la cele mai recente practici în legătură cu Jocul Responsabil.
4. Oferă cu limite clienților servicii sau facilități conexe care ar putea încuraja jocul excesiv.
5. Informează-ți permanent clienții despre pericolele jocului excesiv și despre cum se tratează problemele de joc.
6. Asigură-te că identifici la timp jucătorii cu probleme.
7. Acționează imediat când ai identificat un jucător cu probleme.
8. Cooperează cu familia atunci când este cazul, pentru a ajuta mai eficient jucătorul cu probleme.
9. Asigură-te că în sala de joc accesul minorilor este strict interzis.
10. Caută permanent parteneriatul cu autoritățile si participarea benevolă la acțiuni care vizează responsabilitatea socială.

Bune practici în domeniul Jocului Responsabil la nivel internațional

Piața jocurilor de noroc din România este în prezent una tot mai dinamică și a cunoscut în ultimii ani o dezvoltare susținută, inclusiv în mediul online.

Acest lucru determină companiile care activează în această industrie să se concentreze din ce în ce mai mult pe o strategie de comunicare eficientă dar în același timp responsabilă.

Iar mesajul de joc responsabil sau de comportament responsabil față de jocurile de noroc este poate, mai mult ca oricând, în centrul strategiei de comunicare a operatorilor.

Același lucru se întâmplă și la nivel internațional unde, la fel ca în România, mesajul de joc responsabil este dublat de acțiuni și proiecte concrete menite să promoveze un comportament responsabil față de jocurile de noroc.

Situația Piețelor

Așadar, care este situația pe piețele mai dezvoltate în domeniul jocului responsabil? De exemplu, în Italia, Cipru, Elveția sau Spania, statul – singur sau în parteneriat cu alte instituții – este cel care finanțează sau susține financiar organizații sau structuri care oferă servicii în direcția promovării conceptului de joc responsabil.

De asemenea, în Regatul Unit al Marii Britanii, Malta și din nou Italia, organizațiile nonguvernamentale care oferă astfel de servicii sunt susținute financiar de operatorii de jocuri de noroc.
Nu în ultimul rând, în Africa de Sud sau Republica Cehă, există un mix de surse de finanțare între stat și industria jocurilor de noroc.

Statul, prin Institutul Național de Sănătate (INS) operează la nivel național o linie de tip tel verde prin intermediul căreia le oferă celor care au probleme legate de jocurile de noroc informații legate de serviciile de sănătate dedicate tratamentului tulburărilor legate de jocurile de noroc, serviciile care gestionează problemele sociale, economice sau juridice asociate comportamentului compulsiv față de jocurile de noroc, precum și o listă cu numerele de tip tel verde disponibile la nivel național la care persoanele care se confruntă cu astfel de probleme pot apela. Serviciul este disponibil și pentru operatorii de jocuri de noroc, în sensul în care acestora le este oferit sprijinul adecvat pentru a face față unor situații deosebite cauzate de persoanele cu potențiale probleme de joc.

În plus, în Italia există și o asociație formată din peste 1.500 de profesioniști (psihologi, avocați), a cărei misiune este de a îmbunătăți, pe baze științifice, calitatea intervenției în cazul adicțiilor precum și de a consolida intervențiile clinice și preventive. Asociația este finanțată de operatorii de jocuri de noroc, iar programul său etalon este Joc Responsabil. Prin intermediul acestuia, asociația oferă asistență online 24/7 via e-mail și chat pentru persoanele cu probleme legate de jocurile de noroc. Serviciul este gestionat de psihologi, psihoterapeuți și avocați și este disponibil și familiilor și prietenilor cu persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme.

Spania este un alt exemplu de bună practică în privința jocului responsabil, prin faptul că aici există un Consiliu Consultativ pentru Joc Responsabil, înființat la sfârșitul anului 2018, printr-un ordin al Ministerului Spaniol de Finanțe. Consiliul este prezidat de președintele Directoratului General pentru Reglementare în Domeniul Jocurilor de Noroc – organism aflat sub tutela Ministerului Finanțelor – și este format din reprezentanți ai operatorilor de jocuri de noroc, experți în domeniu, universități și organizații de protecție a consumatorilor sau a căror activitate abordează și tematica jocurilor de noroc.

Interesant de remarcat este și exemplul Africii de Sud, unde există Fundația Sud-Africană pentru Joc Responsabil. Aceasta este o organizație înființată printr-un parteneriat public-privat între autoritățile de reglementare și industria jocurilor de noroc, ca răspuns la anumite situații legate de comportamentul compulsiv față de jocurile de noroc, manifestat de anumite persoane din această țară. Fundația este finanțată în mod voluntar de companii din industria jocurilor de noroc (0,01% din veniturile brute ale fiecărei companii finanțatoare), dar și din fonduri publice.

În Marea Britanie, implicarea în acțiuni sau proiecte care abordează tema jocului responsabil este asigurată de două tipuri de organizații: ONG-uri independente (cunoscute drept organizații de tip „charity”) așa cum sunt GambleAware sau GamCare pe de o parte, și Grupul Industriei Jocurilor de Noroc pentru un Joc Responsabil (IGRG), o organizație susținută de industria de gambling din Marea Britanie, pe de altă parte. Dacă GamCare oferă servicii atât pentru jucătorii cu probleme legate de jocurile de noroc cât și pentru industrie (inclusiv consultanță pentru implementarea strategiilor de responsabilitate socială corporativă în domeniul promovării jocului responsabil), în cazul GambleAware, lucrurile stau diferit. Astfel, GambleAware este specializată exclusiv pe acordarea de finanțări pentru orice organizație care dezvoltă proiecte în direcția jocului responsabil, fondurile provenind exclusiv din industria jocurilor de noroc. Cât despre IGRG, aceasta este formată din cinci asociații care reprezintă operatorii din toate sectoarele industriei locale a jocurilor de noroc. În esență, organizația acționează în direcția îmbunătățirii și promovării practicilor responsabile în industria de profil și elaborează și reînnoiește permanent așa-numitul Cod al Industriei Jocurilor de Noroc pentru Promovarea Responsabilă Social.